Takk!

Publisert: 28. Jan. 2011

Benjamins Minnefond takker alle som stilte opp i fakkeltoget 26. januar. Takk til artister som stilte opp gratis. Takk til Statsminister, Ordfører og andre som holdt appeller. Takk til organisasjoner som sluttet seg til fakkeltoget. Særlig takk til ungdom fra Holmlia og venner av Benjamin som var med å arrangere toget. Takk til alle frivillige.

Vi valgte å arrangere fakkeltoget for å minne hverandre om at rasisme er noe vi alle må ta stilling til. Vi kan lett ta avstand fra nynazisme. Men hverdagsrasisme, offentlig rasisme, rasistiske holdninger og handlinger må motarbeides daglig..

Over 5 000 mennesker gikk i toget, og det ble tent lys til minne om Benjamin over hele landet. Også nordmenn i utlandet markerte dagen. På Holmlia ble det lagt ned blomster på Benjamins minnestatue og Holmlia bibliotek la ut en minneprotokoll.

Å oppleve varmen, engasjementet og samholdet 26. januar gjorde sterkt inntrykk. Norge har ikke glemt og Norge bryr seg.
Takk.

Benjamins Minnefond takker alle som stilte opp i fakkeltoget 26. januar. Takk til artister som stilte opp gratis. Takk til Statsminister, Ordfører og andre som holdt appeller. Takk til organisasjoner som sluttet seg til fakkeltoget. Særlig takk til ungdom fra Holmlia og venner av Benjamin som var med å arrangere toget. Takk til alle frivillige.

Vi valgte å arrangere fakkeltoget for å minne hverandre om at rasisme er noe vi alle må ta stilling til. Vi kan lett ta avstand fra nynazisme. Men hverdagsrasisme, offentlig rasisme, rasistiske holdninger og handlinger må motarbeides daglig..

Over 5 000 mennesker gikk i toget, og det ble tent lys til minne om Benjamin over hele landet. Også nordmenn i utlandet markerte dagen. På Holmlia ble det lagt ned blomster på Benjamins minnestatue og Holmlia bibliotek la ut en minneprotokoll.

Å oppleve varmen, engasjementet og samholdet 26. januar gjorde sterkt inntrykk. Norge har ikke glemt og Norge bryr seg.
Takk.