Ikke lenger utdeling etter søknad

Publisert: 22. Jun. 2015

Styret i Benjamins Minnefond har vedtatt at det ikke skal deles ut midler fra fondet etter søknad.