Ungdomsprisen

Publisert: 20. Apr. 2010

De siste årene har det i media vært fokusert på en negativ utvikling i ungdomsmiljøer. Det fortelles om ungdom som debuterer tidligere med alkohol, er mer voldelig enn tidligere og at flere sliter med psykisk problemer.

Men hva med ungdommene som inspirerer, bryr seg om andre og stiller opp for andre?  Hva med de ungdommene som er gode rollemodeller og hverdagshelter i sine miljøer? Disse ungdommene finnes og Ungdomsprisen har som mål å lete frem disse flotte ungdommene og løfte dem og gjøre innsatsen deres synlig.

Ungdomsprisen skal gå til ungdom mellom 13 og 18 år. Vi oppfordrer ungdom over hele landet til å se andre ungdom og melde inn sine favoritter. Altså en pris for ungdom – med ungdom! I tillegg gir vi voksne mulighet til å fremme unge helter.

Årlig skal vi hedre ti ungdommer som vinner en reisesjekk. I tillegg vinner to av disse ti utvalgte et studiestipendiat på 20 000 kroner.

Ved å belønne hverdagshelter inspirere Ungdomsprisen til et varmere og mer inkluderende samfunn. Ungdomsprisen skal fremme innsats mot mobbing og rasisme og engasjere mennesker til å gjøre en ekstra innsats i nærmiljøet sitt.

Hvordan stemme på en ungdom

På hjemmesiden www.ungdomsprisen.no finner du et enkelt skjema som fylles ut på få minutter. Det er lov å foreslå flere ungdommer!

Dersom din anbefalte venn vinner får også du en premie!

Søknadsperiode:                    1. januar - 15.juni 2010
Kåring av ti vinnere:                I løpet av august 2010

Vinnerne offentliggjøres fra 1.september 2010.

 

::2005:np_logos:np_logo_nyhetsbrev.tif

 

New Page og Benjamins Minnefond har mange felles tanker og verdier. Med Ungdomsprisen skal vi sammen skape inspirasjon og begeistring for alt det positive ungdommer står for og utfører i samfunnet!

Ønskes mer informasjon, kontakt: Marco Elsafadi. E-post:marco@newpage.no Telf: 99006666