Styret i Benjamins Minnefond

  • Marit Hermansen
  • Nadeem Butt
  • Inger Aguilar
  • Hadi Ghalegolabi

Advokat Nicolai Bjønness, Grensen 18, 0159 Oslo
er forretningsfører for Stiftelsen.

Se kontakt i menyen for å kontakte minnefondet.