Utdelinger 2011

Publisert: 30. May. 2011

Styret i Benjamins Minnefond takker for alle søknader om har kommet inn til fondet før 1. mai  2011.

 

Styret har valgt at følgende prosjekter:
Afrikan Youth in Norway:

Produksjon av brosjyre om identitet og rasisme. kr 20 000.-

Redd Barna Aktiv Bergen:

Aktivisering av barn på Arna asylmottak. kr. 10 000.-

"Innsiden", Stovner frivilligsentral:

Innkjøp av fotballutstyr for å fremme inkludering og fellesskap, kr 10 000.-

Privat initiativ:

Interessegruppe for å aktivisere innvandrere og asylssøkere i Strand kommune, kr 10 000.-

 

Vi ønsker lykke til med alle aktivitetene!

 

På vegne av styret i Benjamins Minnefond

Marit Hermansen